1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Αίτηση Συμμετοχής

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και πρέπει να περιλαμβάνουν:

 

  • αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας,
  • βιογραφικό σημείωμα, καθώς και
  • την αίτηση συμμετοχής.

 


 

Αίτηση Συμμετοχής

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου