1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Ανακοινώσεις


 

ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα» σε συνεργασία με το Εργαστήριο «Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών», του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) με τίτλο: “Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης” στη Μυτιλήνη από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Πρόσκληση και Αίτηση Συμμετοχής

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών με μειωμένα δίδακτρα έως την 10η Αυγούστου 2016.

Πληροφορίες: email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πρόσκληση / Εισηγητές / Συμμετέχοντες / Παροχές / Διαμονή / Μετάβαση - Πληροφορίες - Χάρτες / Ωρολόγιο Πρόγραμμα / Επικοινωνία

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ:

 

Διεξαγωγή Εργαστηρίου (Workshop) Στατιστικής με την χρήση του σύγχρονου στατιστικού πακέτου IBM Statistics SPSS (Statistical Package for Social Sciences) και άλλων εργαλείων πληροφορικής από Παρασκευή 28 Νοεμβρίου μέχρι την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΑΙΤΗΣΗ

 


 

Διεξαγωγή Εργαστηρίου (Workshop) Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης και Ελέγχων Στατιστικής Σημαντικότητας με την χρήση του στατιστικού πακέτου IBM Statistics SPSS 21 (Statistical Package for Social Sciences) από Παρασκευή 28 Νοεμβρίου μέχρι την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΑΙΤΗΣΗ

 


 

Διεξαγωγή Εργαστηρίου (Workshop) με θέμα τον Ερευνητικό σχεδιασμό και τις τεχνικές διεξαγωγής της Ποιοτικής έρευνας από Παρασκευή 28 Νοεμβρίου μέχρι την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΑΙΤΗΣΗ

 


 

Διεξαγωγή Εργαστηρίου εμπειρικής κοινωνικής έρευνας και υπολογιστικής στατιστικής (SPSS, EXCEL, LImeSurvey) για φοιτητές, ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων/Δημοσίου/Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Παρασκευή 7 Μαρτίου - Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΑΙΤΗΣΗ

 


 

Διεξαγωγή Εργαστηρίου πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης και ελέγχων στατιστικής σημαντικότητας με εργαλεία πληροφορικής (SPSS) για φοιτητές, ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων/Δημοσίου/Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Παρασκευή 7 Μαρτίου - Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΑΙΤΗΣΗ

 


 

Διεξαγωγή Εργαστηρίου με θέμα τον Ερευνητικό σχεδιασμό και τις τεχνικές διεξαγωγής της Ποιοτικής έρευνας που απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων/Δημοσίου/Ιδιωτικού τομέα/ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Παρασκευή 7 Μαρτίου - Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΑΙΤΗΣΗ

 


 

Το Πρόγραμμα E-Learning “Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα” σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την διεξαγωγή Εργαστηρίου (Workshop) Στατιστικής με την χρήση του σύγχρονου στατιστικού πακέτου IBM Statistics SPSS (Statistical Package for Social Sciences) την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18,19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 


 

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου