1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Δίδακτρα και Τρόπος Πληρωμής

 

Μεμονωμένο μάθημα Κύκλων Ι, ΙΙ, ΙIΙ: 290 €
Μεμονωμένο μάθημα Κύκλου ΙV: 320 €
Α’ Κύκλος (Ι): (3 μαθήματα Χ 290 €) =  870 € x Έκπτωση 10% 783 €
Β’ Κύκλος (ΙΙ): (3 μαθήματα Χ 290 €) =  870 € x Έκπτωση 10% 783 €
Γ’ Κύκλος (ΙΙΙ): (3 μαθήματα Χ 290 €) =  870 € x Έκπτωση 10% 783 €
Δ’ Κύκλος (ΙV): (3 μαθήματα Χ 320 €) =  960 € x Έκπτωση 10% 864 €
E’ Κύκλος:
400 €
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα στην «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα», δηλαδή για 10 μαθήματα και την ερευνητική εργασία, (Κύκλοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V + 1 κατ' επιλογήν από τον κύκλο IV) - 3330 € x Έκπτωση 25% 2497,50 €

 

  • Για κάθε μεμονωμένο μάθημα τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά την εγγραφή.
  • Για εγγραφή σε πάνω από τρία μαθήματα ή για ολόκληρο κύκλο (Α, Β, Γ, Δ ή Ε) υπάρχει δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή και η δεύτερη  στην αρχή του επόμενου μήνα.
  • Για εγγραφή σε όλο το πρόγραμμα (Κύκλοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V + 1 κατ’ επιλογήν από τον Κύκλο ΙV) υπάρχει δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 10 μηνιαίες δόσεις. (249,75 €  η κάθε δόση. Η πρώτη καταβάλλεται με την εγγραφή και οι υπόλοιπες στην αρχή κάθε μήνα). με έκπτωση 20% (τελικό ποσό 2497,50 €).

     


 

Τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθούν τα δίδακτρα είναι τα εξής:

  • Επωνυμία: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Επωνυμία: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Τράπεζα: Alpha Bank
  • Αριθμός Λογαριασμού: GR6801406010601002001000326
  • Αιτιολογία Κατάθεσης: ΕΜΚΕ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 


 

Στο προσεχές διάστημα θα προβλέπεται και η καταβολή των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας Visa και MasterCard ή χρεωστική Visa Electron.

 


 

Η απόδειξη πληρωμής να στέλνεται με fax στον αριθμό 2251-0-36509.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του προγράμματος στα τηλέφωνα 2251036544, 2251036525 και 6987923450 ή στο e–mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ακόμη και προσωπικά με τον κ. Ευστράτιο Μπουλμπούλη (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή την κα Ευστρατία Καραγκούνη (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου