1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο υλοποιείται ως εξής:

 

 • Επαναλαμβανόμενη εγγραφή κατά μήνα στο επιλεγόμενο/α μάθημα/τα ή σε ολόκληρο κύκλο το αργότερο μέχρι τις 25 του προηγούμενου από την έναρξη μήνα.
 • Έναρξη μεμονομένου/ μεμονομένων μαθήματος/μαθημάτων ή κύκλου την 1η εκάστου μήνα. Αυτόματη διάθεση του υλικού του μαθήματος ή των μαθημάτων ηλεκτρονικά στον εκπαιδευόμενο κατά την πρώτη ημέρα του μήνα.
 • Διάρκεια 1ης ενότητας μαθήματος/μαθημάτων ½ μήνα (15 ημέρες).
 • Διενέργεια τεστ πολλαπλών απαντήσεων κατόπιν σύντομων υπολογισμών σε όσα μαθήματα αυτό απαιτείται (ηλεκτρονικά) για την 1η ενότητα κατά την τελευταία ημέρα διάρκειας της ενότητας ή κατά την επομένη. Η διάρκεια τεστ είναι 20-45  λεπτά, ανάλογα με το μάθημα. Αυτόματη ενημέρωση του εκπαιδευόμενου για την αξιολόγησή του στο τεστ γίνεται αμέσως μετά τη λήξη του.
 • Έναρξη 2ης ενότητας αμέσως, μετά το τεστ,  διάρκειας ½ μήνα.
 • Διενέργεια τεστ (ηλεκτρονικά) για την 2η ενότητα κατά την τελευταία ημέρα διάρκειας της ενότητας ή κατά την  επόμενη.
 • Έναρξη 3ης ενότητας αμέσως μετά το τεστ διάρκειας ½ μήνα.
 • Συνάντηση εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενου κατά τη 2η ημέρα έναρξης της 3ης ενότητας.
 • Διενέργεια τεστ (ηλεκτρονικά) για την 3η ενότητα κατά την τελευταία ημέρα διάρκειας της ενότητας ή κατά την επόμενη.
 • Έναρξη 4ης ενότητας αμέσως μετά το τεστ  διάρκειας ½ μήνα.
 • Διενέργεια τεστ (ηλεκτρονικά) για την 4η ενότητα κατά την τελευταία ημέρα διάρκειας της ενότητας ή κατά την  επόμενη.
 • Διενέργεια τελικού τεστ μαθήματος και επαναληπτικού (αν χρειαστεί) κατά τις επόμενες 3 ημέρες.
 • Ολοκλήρωση του μαθήματος ή των μαθημάτων/κύκλου.
 • Έναρξη επόμενου μαθήματος ή κύκλου μαθημάτων.

 

Επισημαίνεται ότι ο εκπαιδευόμενος δύναται να γραφτεί σε οποιοδήποτε μεμονωμένο μάθημα ή κύκλο, σύμφωνα βέβαια με τα προαπαιτούμενα κριτήρια.

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου