1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Πρόσφατες Εκδόσεις

 

  • Ρόντος Κ. (2011), Θέματα Περιφερειακού Σχεδιασμού και Χωρικής Ανάλυσης: Μέθοδοι, Εργαλεία και Συστήματα Υποστήριξης, Αθήνα, Εκδόσεις Μπένος (Διατίθεται Δωρεάν στους Εκπαιδευόμενους).
  • Παπαδασκαλόπουλος Α., 2000, Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
  • Παπαδασκαλόπουλος Α., Χριστοφάκης Μ. (2009), Περιφερειακός Προγραμματισμός, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
  • Παπαδασκαλόπουλος Α. (2009), Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα.
  • Χριστοφάκης Μ. (2007), Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η Πολιτική Υποδομών Μεταφορών, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα.
  • Χριστοφάκης Μ. (2001), Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.       
  • E. Magkos, M. Maragoudakis, V. Chryssikopoulos (2010),  Προστασία Ιδιωτικότητας σε Κατανεμημένα Συστήματα Εξόρυξης ∆εδομένων, Προστασία της Ιδιωτικότητας & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Λαμπρινουδάκης – Μήτρου – Γκριτζάλης – Κάτσικας, pp. 312-331, Παπασωτηρίου.
  • M. Maragoudakis, N. Cosmas, A. Garbis (2008), Mining Natural Language Programming Directives with Class-Oriented Bayesian Networks , Advanced Data Mining and Applications, Lecture Notes Artificial Intelligence - Lnai 5139, C. Tang, C. X. Ling, X. Zhou, N. J. Cercone, X. Li , (eds), pp. 15-26, 2008, Springer - Verlag Berlin Heidelberg.
  • Λιναρδής Α., Κουσούλη Μ., Σταθογιαννάκου Ζ (2012).Μία bottom - up διερεύνηση των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου.2012/25, Κείμενα Εργασίας ΕΚΚΕ.
Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου