1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Τεχνικές Πληροφορίες Εκπαιδευομένων

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

Για να συνδεθεί ο οποιοσδήποτε χρήστης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πληκτρολογεί σε οποιονδήποτε περιηγητή (browser: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera κ.τ.λ.) τη διεύθυνση:

http://webmail.aegean.gr/

και στο παράθυρο που ανοίγει πληκτρολογεί το username και το password.

 


 

Απαιτήσεις Συστήματος Moodle

 

Για να συνδεθεί ο οποιοσδήποτε χρήστης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, θα πρέπει προηγουμένως να έχει πιστοποιηθεί (βλ. usernames & passwords).

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με τον υπερσύνδεσμο:

http://moodle.aegean.gr/

 


 

Usernames & Passwords

 

Κάθε εκπαιδευόμενος που έχει username & password στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα εφόσον προηγουμένως τα έχει δηλώσει στον τεχνικό υπεύθυνο.

Στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν έχει username & password, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον τεχνικό υπεύθυνο προκειμένου να τα αποκτήσει, αλλά και να του δοθούν οι πρώτες απαραίτητες οδηγίες για την χρήση τους.

 


 

IBM SPSS 21

 

Σε πολλά μαθήματα απαιτείται από τους εκπαιδευόμενους η χρήση του προγράμματος SPSS. Το πρόγραμμα αυτό δίνεται δωρεάν στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση του προγράμματος IBM SPSS 21 (Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10) γίνεται απομακρυσμένα από τον Τεχνικό Υπεύθυνο:

  1. Αντιγράψτε τα αρχεία που βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο: http://files.soc.aegean.gr/emke/sw/ στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας.
  2. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή (~ 1 ώρα) επικοινωνήστε με τον Τεχνικό Υπεύθυνο του προγράμματος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου