1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Διάρκεια Μαθημάτων

 

Η διάρκεια του κάθε μεμονωμένου μαθήματος θα είναι 2 μήνες, ενώ θα χωρίζεται σε 4 ενότητες διάρκειας ½ μήνα η κάθε μία. Η συνάντηση σε κάθε μάθημα θα πραγματοποιείται ακριβώς με την ολοκλήρωση της 2ης ενότητας του κάθε μαθήματος δηλαδή στο μέσον αυτού.

Ο κάθε κύκλος θα διαρκεί επίσης 2 μήνες για κάθε ένα από τα μαθήματα αυτού, ενώ η διάρκεια ολόκληρου του προγράμματος θα είναι 10 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα:

 

 • Κύκλος Ι : Θα διαρκέσει 2 μήνες για κάθε ένα από τα 3 μαθήματα αυτού.
  • Κάθε μάθημα χωρίζεται σε 4 ενότητες.
  • H συνάντηση σε κάθε μάθημα θα πραγματοποιείται ακριβώς με την ολοκλήρωση της 2ηςενότητας του κάθε μαθήματος δηλαδή στο μέσον αυτoύ.
 • Κύκλος II : Θα διαρκέσει 2 μήνες.
  • Κάθε μάθημα χωρίζεται σε 4 ενότητες διάρκειας ½ μήνα η κάθε μία.
  • Η συνάντηση σε κάθε μάθημα θα πραγματοποιείται ακριβώς με την ολοκλήρωση της 2ης ενότητας του κάθε μαθήματος δηλαδή στο μέσον αυτού.
 • Κύκλος IIΙ : Θα διαρκέσει 2 μήνες.
  • Κάθε μάθημα χωρίζεται σε 4 ενότητες διάρκειας ½ μήνα η κάθε μία.
  • Η συνάντηση σε κάθε μάθημα θα πραγματοποιείται ακριβώς με την ολοκλήρωση της 2ης ενότητας του κάθε μαθήματος δηλαδή στο μέσον αυτού.
 • Κύκλος IV : Θα διαρκέσει 2 μήνες.
  • Κάθε μάθημα χωρίζεται σε 4 ενότητες διάρκειας ½ μήνα η κάθε μία.
  • Η επικοινωνία με skype σε κάθε μάθημα θα πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα
 • Κύκλος V : Θα διαρκέσει 2 μήνες και θα περιλαμβάνει συνεχή on line επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της ερευνητικής πρότασης που έχουν από κοινού προσδιορίσει.
Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου