1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα

 

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα» αποτελείται από τους Κύκλους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V συν 1 προαιρετικό μάθημα από τον Κύκλο ΙV.

Αναλυτικότερα, παρακάτω παρουσιάζονται όλοι οι προσφερόμενοι κύκλου μαθημάτων:

 

Κύκλος I: Μεθοδολογία εμπειρικής κοινωνικής  έρευνας

 

ΚΩΔ.I.1 Επιστημολογία στον κοινωνικό τομέα

(Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής  Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)


ΚΩΔ.I.2  Σχεδιασμός, οργάνωση και διενέργεια στατιστικής έρευνας με έμφαση στην κατάρτιση ερωτηματολογίου και στη δειγματοληψία

(Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)


ΚΩΔ.I.3 Ζητήματα σχεδιασμού στην ποιοτική έρευνα - Παραγωγή και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

(Γιώργος Τσιώλης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης)

 


 

Κύκλος II: Ποσοτική ανάλυση και τεκμηρίωση κοινωνικών δεδομένων

 

ΚΩΔ.II.1 Μέθοδοι και τεχνικές περιγραφικής ανάλυσης στατιστικών δεδομένων

(Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)


ΚΩΔ.II.2 Η χρήση γενικών - ειδικών πακέτων στη στατιστική έρευνα και ανάλυση

(Ελένη Κίτρινου, Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)


ΚΩΔ.II.3 Ψηφιακή τεκμηρίωση ποσοτικών δεδομένων και ερευνητικές υποδομές

(Δρ. Αποστόλης Λιναρδής, Ερευνητής ΕΚΚΕ)

 


 

Κύκλος III: Εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα

 

ΚΩΔ.III.1 Μέθοδοι και τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης

(Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου και Μανώλης Χριστοφάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΟΠΑ Παντείου)


ΚΩΔ.III.2 Θέματα και μέθοδοι της συγκριτικής πολιτικής κοινωνιολογίας

(Μάνος Μαραγκουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)


ΚΩΔ.ΙΙI.3 Μέθοδοι δημογραφικής ανάλυσης Ι

(Βασίλης Γαβαλάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)

 


 

Κύκλος IV: Έρευνα με εργαλεία πληροφορικής

 

ΚΩΔ.IV.1 Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και η σημασία της πληροφορίας

(Δημήτρης Δρόσος, Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστημίου Αιγαίου)


ΚΩΔ.IV.2 Data Mining με τη χρήση RapidMiner

(Μανώλης Μαραγκουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστημίου Αιγαίου)


ΚΩΔ.IV.3 Εφαρμογή πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων στην έρευνα αγοράς και στην έρευνα μάρκετινγκ

(Φλώρα Κοκκινάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Επικοινωνίας με έμφαση στη Επικοινωνιακή Στρατηγική, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)


ΚΩΔ.IV.4 Πακέτα πληροφορικής για ποιοτική έρευνα - Ανάλυση λόγου

(Μάνος Σαββάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)

 


 

Κύκλος V: Άσκηση εκπαιδευόμενων στην κοινωνική έρευνα

 

Κωδικός: V.1

Θέμα: Η επάρκεια των παρατηρησιακών αποφάνσεων και του επαγωγισμού στην εμπειρική κοινωνική έρευνα

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.2

Θέμα: Ο συγκερασμός της κατανοητικής ερμηνείας  και της αιτιακής εξήγησης στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.3

Θέμα: Ιδιογραφικές προσεγγίσεις ή γενικευτικά εξηγητικά σχήματα; Ένα ψευδές μεθοδολογικό δίλλημα

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.4

Θέμα: Επαγωγικός και παραγωγικός συλλογισμός και η συμβολή τους στην εμπειρική κοινωνική έρευνα. Δυνατά σημεία και κριτική

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.5

Θέμα: Συμπεριφορά και πράξη στην ερευνητική κοινωνιολογία

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.6

Θέμα: Επιστημονική εξήγηση και πρόγνωση στη μεθοδολογία της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας. Διϋποκειμενικός έλεγχος των επιστημονικών προτάσεων 

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.7

Θέμα: Εισαγωγή αξιολογήσεων στο επιστημονικό σύστημα και η εξήγηση μέσω γλωσσικής ανάλυσης

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.8

Θέμα: Το αίτημα του διϋποκειμενικού ελέγχου των επιστημονικών προτάσεων.  

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.9

Θέμα: Ενωτικά  ή διακριτά  μεθοδολογικά υποδείγματα στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας;    

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.10

Θέμα: Επιστημονικός αναγωγισμός και κοινωνική πράξη

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.11

Θέμα: Η Δομική Αυτονομία των Ερμηνευτικών Προσεγγίσεων. Ερμηνευτική κατανόηση των κοινωνικών  πράξεων στην κοινωνική έρευνα

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.12

Θέμα: Ερμηνευτική και Αναλυτική Θεωρία των Πράξεων στο πλαίσιο της ερευνητικής κοινωνιολογίας

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.13

Θέμα: Εμπειρική κοινωνική έρευνα και Γνωσιοεπιστήμες. Επιστημονικός αναγωγισμός και κοινωνική πράξη

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.14

Θέμα: Συλλογικά πρότυπα και κοινωνικά συστήματα δράσης στο ερευνητικό πεδίο

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.15

Θέμα: Ερευνητικές προσεγγίσεις συστημάτων ποιότητας και κοινωνικές διαδράσεις

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Νίκος Ναγόπουλος


Κωδικός: V.16

Θέμα: Σχεδιασμός στατιστικής έρευνας για τη διαμόρφωση σύγχρονων στάσεων απέναντι στην οικογένεια, τη γεννητικότητα και τη διαζυγιότητα.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Κώστας Ρόντος


Κωδικός: V.17

Θέμα: Σχεδιασμός ποσοτικής έρευνας για την διερεύνηση του κοινωνικού κεφαλαίου σε περιοχές της Ελλάδος

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Κώστας Ρόντος


Κωδικός: V.18

Θέμα: Σχεδιασμός έρευνας για τη διερεύνηση του εναλλακτικού τουρισμού σε περιοχές της Ελλάδος-μια ποσοτική προσέγγιση

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Κώστας Ρόντος


Κωδικός: V.19

Θέμα: Σχεδιασμός στατιστικής έρευνας για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων νησιωτικών περιοχών.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Κώστας Ρόντος


Κωδικός: V.20

Θέμα: Σχεδιασμός στατιστικής έρευνας για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ζήτησης εργασίας σε περιοχές της Ελλάδος

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Κώστας Ρόντος


Κωδικός: V.21

Θέμα: Σχεδιασμός έρευνας για τη διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε περιοχές της Ελλάδος-μια ποσοτική προσέγγιση

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Κώστας Ρόντος


Κωδικός: V.22

Θέμα: Σχεδιασμός στατιστικής έρευνας για τον εντοπισμό αναγκών των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες ειδικότητες και δεξιότητες

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Κώστας Ρόντος


Κωδικός: V.23

Θέμα: Σχεδιασμός στατιστικής έρευνας για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των επαγγελμάτων

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Κώστας Ρόντος


Κωδικός: V.24

Θέμα: Σχεδιασμός έρευνας αξιολόγησης προγράμματος δια βίου μάθησης

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Κώστας Ρόντος


Κωδικός: V.25

Θέμα: Σχεδιασμός επιδημιολογικής έρευνας και έρευνας θνησιμότητας στην Ελλάδα 

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Κώστας Ρόντος


Κωδικός: V.26

Θέμα: Να διεξάγετε μια βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη με κάποιο πρόσωπο του οποίου η ιστορία ζωής παρουσιάζει ένα ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον.

Διευκρινήσεις:

Ο φάκελος της εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει: (α) την ηχητική καταγραφή της συνέντευξης, (β) το κείμενο απομαγνητοφώνησης της συνέντευξης, (γ) Έκθεση σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Γιώργος Τσιώλης


Κωδικός: V.27

Θέμα: Να διατυπώσετε ερευνητικά ερωτήματα τα οποία μπορούν να απαντηθούν μέσω της επεξεργασίας τέτοιου τύπου ποιοτικών δεδομένων (βιογραφικές αφηγηματικές συνεντεύξεις).

Διευκρινήσεις:

Ο φάκελος της εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει: (α) την ηχητική καταγραφή της συνέντευξης, (β) το κείμενο απομαγνητοφώνησης της συνέντευξης, (γ) Έκθεση σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Γιώργος Τσιώλης


Κωδικός: V.28

Θέμα: Ανάλυση στατιστικών δεδομένων σχετικών με τις σύγχρονες μορφές οικογένειας στην Ελλάδα

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.29

Θέμα: Ανάλυση στατιστικών δεδομένων σχετικών με το κοινωνικό κεφάλαιο στην Ελλάδα

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.30

Θέμα: Ποσοτική ανάλυση των αξιών και των κοινωνικών στάσεων στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.31

Θέμα: Ανάλυση των αξιών και των κοινωνικών στάσεων στην σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία-μια συγκριτική ποσοτική ανάλυση

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.32

Θέμα: Ανάλυση των τάσεων κοινωνικής εμπιστοσύνης στην ελληνική κοινωνία

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.33

Θέμα: Ανάλυση δημογραφικών δεδομένων Ελλάδος

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.34

Θέμα: Ανάλυση της κοινωνικής συμμετοχής και των αιτιών των σχετικών εξελίξεων στην σύγχρονη Ελλάδα

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.35

Θέμα: Ανάλυση της διαφθοράς στην Ευρώπη και των παραγόντων που την προσδιορίζουν

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.36

Θέμα: Στατιστική ανάλυση μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα κατά την δεκαετία του 2000.

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.37

Θέμα: Στατιστική ανάλυση των ξένων μεταναστών στην Ελλάδα με βάση την απογραφή του 2001.

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.38

Θέμα: Στατιστική ανάλυση της κατάστασης απασχόλησης του ελληνικού πληθυσμού και των ξένων μεταναστών 2004-2010.

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.39

Θέμα: Ανάλυση παραγόντων που διαμορφώνουν τη γραφειοκρατία στην Ευρώπη- σύγκριση

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.40

Θέμα: Κατάρτιση και Ανάλυση δεκτών για τον τουρισμό μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας.

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.41

Θέμα: Ανάλυση  δεδομένων αξιολόγησης από φοιτητές Πανεπιστημιακού μαθήματος σε Προπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών.

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.42

Θέμα: Ανάλυση δεικτών τεχνολογικής ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας και της ΕΕ.

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Κώστας Ρόντος, Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.43

Θεματική Ενότητα: Α. Θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό έρευνας με ερωτηματολόγιο, συλλογή δεδομένων  και ανάλυση  με χρήση του SPSS: (είναι απαραίτητη η χρήση του SPSS σε όλες τις εργασίες)

Θέμα: Διερεύνηση του ρόλου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) για την περιφερειακή  ανάπτυξη

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.44

Θεματική Ενότητα: Α. Θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό έρευνας με ερωτηματολόγιο, συλλογή δεδομένων  και ανάλυση  με χρήση του SPSS: (είναι απαραίτητη η χρήση του SPSS σε όλες τις εργασίες)

Θέμα: Διερεύνηση της επίδρασης εφαρμογών τηλεκπαίδευσης για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την κοινωνική συνοχή

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.45

Θεματική Ενότητα: Α. Θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό έρευνας με ερωτηματολόγιο, συλλογή δεδομένων  και ανάλυση  με χρήση του SPSS: (είναι απαραίτητη η χρήση του SPSS σε όλες τις εργασίες)

Θέμα: Διερεύνηση του ρόλου εφαρμογών  τηλεργασίας για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές (νησιωτικές / αγροτικές)

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.46

Θεματική Ενότητα: Α. Θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό έρευνας με ερωτηματολόγιο, συλλογή δεδομένων  και ανάλυση  με χρήση του SPSS: (είναι απαραίτητη η χρήση του SPSS σε όλες τις εργασίες)

Θέμα: Διερεύνηση του ρόλου εφαρμογών  e-government για την ποιότητα ζωής των πολιτών α) σε αστικές β) απομακρυσμένες περιοχές

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.47

Θεματική Ενότητα: Α. Θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό έρευνας με ερωτηματολόγιο, συλλογή δεδομένων  και ανάλυση  με χρήση του SPSS: (είναι απαραίτητη η χρήση του SPSS σε όλες τις εργασίες)

Θέμα: Διερεύνηση του ρόλου εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.48

Θεματική Ενότητα: Β. Θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό έρευνας για συλλογή δευτερογενών δεδομένων και ανάλυση με χρήση του Excel: (είναι απαραίτητη η χρήση του EXCEL σε όλες τις εργασίες)

Θέμα: Ανάπτυξη συνόλου δεκτών για την περιφερειακή ανάπτυξη (γενικά)  των νομών της Ελλάδας- συγκριτική ανάλυση

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.49

Θεματική Ενότητα: Β. Θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό έρευνας για συλλογή δευτερογενών δεδομένων και ανάλυση με χρήση του Excel: (είναι απαραίτητη η χρήση του EXCEL σε όλες τις εργασίες)

Θέμα: Ανάπτυξη συνόλου δεικτών για τον τουρισμό ανά νομό της Ελλάδας- συγκριτική ανάλυση

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.50

Θεματική Ενότητα: Β. Θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό έρευνας για συλλογή δευτερογενών δεδομένων και ανάλυση με χρήση του Excel: (είναι απαραίτητη η χρήση του EXCEL σε όλες τις εργασίες)

Θέμα: Ανάπτυξη συνόλου δεκτών για την τεχνολογική ανάπτυξη των νομών της Ελλάδας- συγκριτική ανάλυση

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.51

Θεματική Ενότητα: Β. Θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό έρευνας για συλλογή δευτερογενών δεδομένων και ανάλυση με χρήση του Excel: (είναι απαραίτητη η χρήση του EXCEL σε όλες τις εργασίες)

Θέμα: Ανάπτυξη συνόλου δεκτών για την κοινωνική ανάπτυξη των νομών της Ελλάδας- συγκριτική ανάλυση

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.52

Θεματική Ενότητα: Β. Θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό έρευνας για συλλογή δευτερογενών δεδομένων και ανάλυση με χρήση του Excel: (είναι απαραίτητη η χρήση του EXCEL σε όλες τις εργασίες)

Θέμα: Ανάπτυξη συνόλου δεκτών για την απασχόληση μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ- συγκριτική ανάλυση

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Ελένη Κιτρίνου


Κωδικός: V.53

Θέμα: Ευρωπαϊκές και εθνικές ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Απόστολος Λιναρδής


Κωδικός: V.54

Θέμα: Τεκμηρίωση των Ελληνικών Κυμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας  χρησιμοποιώντας το εργαλείο Nesstar.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Απόστολος Λιναρδής


Κωδικός: V.55

Θέμα: Τεκμηρίωση αθροιστικών – πινακοποιημένων δεδομένων. Η τεκμηρίωση αθροιστικών δεδομένων χρησιμοποιώντας το εργαλείο Nesstar.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Απόστολος Λιναρδής


Κωδικός: V.56

Θέμα: Η χρήση ταξινομήσεων, θησαυρών και ταξινομικών σχημάτων στις ερευνητικές υποδομές.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Απόστολος Λιναρδής


Κωδικός: V.57

Θέμα: Στατιστική ανάλυση της έννοιας του "Κοινωνικού Κεφαλαίου" (Social Capital) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Απόστολος Λιναρδής


Κωδικός: V.58

Θέμα: Διαδικτυακή ποσοτική έρευνα. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με την κλασική προσέγγιση. Τα εργαλεία διαδικτυακής έρευνας.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Απόστολος Λιναρδής


Κωδικός: V.59

Θέμα: Στατιστική ανάλυση της έννοιας της «Κοινωνικής Εμπιστοσύνης» (Social Trust) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Απόστολος Λιναρδής


Κωδικός: V.60

Θέμα: Στατιστική ανάλυση της έννοιας  «Ανθρώπινες αξίες» (Human Values) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Απόστολος Λιναρδής


Κωδικός: V.61

Θέμα: Στατιστική ανάλυση της έννοιας  «Χρήση Internet και E-mail» χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Απόστολος Λιναρδής


Κωδικός: V.62

Θέμα: Διερεύνηση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας και των ανισοτήτων της περιφέρειας Θεσσαλίας

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Μανώλης Χριστοφάκης


Κωδικός: V.63

Θέμα: Διερεύνηση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας και των ανισοτήτων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Μανώλης Χριστοφάκης


Κωδικός: V.64

Θέμα: Διερεύνηση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας και των ανισοτήτων της περιφέρειας Ηπείρου

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Μανώλης Χριστοφάκης


Κωδικός: V.65

Θέμα: Διερεύνηση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας και των ανισοτήτων της περιφέρειας Κρήτης

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Μανώλης Χριστοφάκης


Κωδικός: V.66

Θέμα: Επιλογή μιας περιφέρειας ως μελέτης περίπτωσης και εφαρμογή επιλεγμένων μεθόδων Περιφερειακής ανάλυσης:

V.66.1 Aνατ. Μακεδονίας και Θράκης

V.66.2 Κεντρικής Μακεδονίας

V.66.3 Δυτικής Μακεδονίας

V.66.4 Ηπείρου

V.66.5 Θεσσαλίας

V.66.6 Ιονίων Νήσων

V.66.7 Δυτικής Ελλάδας

V.66.8 Στερεάς Ελλάδας

V.66.9 Πελοποννήσου

V.66.10 Βορείου Αιγαίου

V.66.11 Νοτίου Αιγαίου

V.66.12 Κρήτης

Ονόματα Επιβλέπων Καθηγητών: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Μανώλης Χριστοφάκης


Κωδικός: V.67

Θέμα: Η ιστορική προσέγγιση της συγκριτικής κοινωνιολογίας

H εξέταση των διαφόρων προσεγγίσεων στο θέμα της διαφοροποίησης και συνοχής των διαφόρων πολιτισμών συγχρονικά και διαχρονικά - οι διαφορές ανάμεσα στη Δυτική νεωτερικότητα και τους υπόλοιπους πολιτισμούς σήμερα.

 • Θέδα Σκότσπολ (1984) «Ιστορική Κοινωνιολογία – Όραμα και μέθοδος» . Εκδόσεις Κατάρτι. Αθήνα.
 • Σμούελ Άιζενσταντ (2011) «Οι Μεγάλες Επαναστάσεις και οι Πολιτισμοί της Νεωτερικότητας». Εκδόσεις Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη.
 • Τιρυακιάν, Αρτζομάν (επ.) «Οι Πολιτισμοί – μία κοινωνιολογική επανεκτίμηση». Εκδόσεις Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Μανούσος Μαραγκουδάκης


Κωδικός: V.68

Θέμα: Η συγκριτική ανάλυση της Αμερικανικής Κοινωνίας

Σε τι συνίσταται η «Αμερικανική ιδιαιτερότητα»; Πώς αναπτύχθηκε η Αμερικανική κοινωνία σε σύγκριση με τις υπόλοιπες δυτικές κοινωνίες; Ποια είναι τα κρίσιμα χαρακτηριστικά της Αμερικανικής κοινωνίας σήμερα;

 • Σάμιουελ Χάντινγκτον (2005) «Ποιοι είμαστε;» Εκδόσεις Λιβάνης Αθήνα.
 • Μανούσος Μαραγκουδάκης (2010) «Αμερικανικός Φονταμενταλισμός». Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Γιώργος Παπασωτηρίου (2008) «Homo Americanus – τα χαρακτηριστικά της Αμερικανικής ιδιαιτερότητας». Εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Αλέξις ντε Τοκβίλ (1835) «Η Δημοκρατία στην Αμερική». Εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα.
 • Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Μανούσος Μαραγκουδάκης

Κωδικός: V.69

Θέμα: Η Συγκριτική Μέθοδος

Οι πιο σημαντικές συγκριτικές μέθοδοι – τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα που απασχολούν την συγκριτική μέθοδο – οι ποιοτικές και οι ποσοτικές συγκριτικές μέθοδοι – οι χρήσεις της συγκριτικής μεθόδου.

 • Charles Ragin (1987) The Comparative Method. University of California Press, Los Angeles.
 • Stanislav Adrenski (1965) The Uses of Comparative sociology. University of California Press: Berkley
 • Amitai Etzioni and Fredric Dubow (1970) Comparative Perspectives: Theories and Methods. Little Brown: Boston.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Μανούσος Μαραγκουδάκης


Κωδικός: V.70

Θέμα: Η συγκριτική ανάλυση της δυτικής σεξουαλικότητας

Πώς η συγκριτική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύνδεσμος κοινωνιολογικών και ψυχολογικών προσεγγίσεων. Η σεξουαλικότητα ως ένα ψυχολογικό, κοινωνιολογικό και πολιτικό ζήτημα.

 • Μισέλ Φουκώ, «Η ιστορία της Σεξουαλικότητας» (3 τόμοι) Εκδόσεις Ράππα, Αθήνα.
 • Robert Muchembled (2007) «Ο Οργασμός και η Δύση», Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα
 • Χόρκχάιμερ Μαξ και Τέοντορ Αντόρνο (1986) «Η Διαλεκτική του Διαφωτισμού», Εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Μανούσος Μαραγκουδάκης


Κωδικός: V.71

Θέμα: Η Συγκριτική-Περιπτωσιακή Ανάλυση του Δυτικού Πολιτισμού του Μάικλ Μαν

Ο Μάικλ Μαν θεωρείται ο πιο σημαντικός ιστορικός-συγκριτικός κοινωνιολόγος της εποχής μας. Η μεθοδολογία και η ανάπτυξη του θέματος του Δυτικού πολιτισμού μέσα από την θεωρία του «οργανωσιακού υλισμού».

 • Μάικλ Μαν (2005) «Κράτη, Πόλεμος και Καπιταλισμός». Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 
 • Μάικλ Μαν (2008) «Οι Πηγές της Κοινωνικής Εξουσίας» Τόμος 1ος, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα.
 • Μάικλ Μαν (2009) «Οι Πηγές της Κοινωνικής Εξουσίας» Τόμος 2ος, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα.

Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητή: Μανούσος Μαραγκουδάκης

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου