1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

 

Μετά το πέρας της κατάρτισης χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος στην Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, στο πιστοποιητικό θα αναφέρεται ο τίτλος του προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης του, η χρονική περίοδος συνολικής διάρκειας του μαθήματος ή του κύκλου παρακολούθησης, ο βαθμός και η ημερομηνία απονομής

Το πιστοποιητικό υπογράφεται από κοινού από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος. Συμπληρωματικό έγγραφο θα δίνει λεπτομέρειες του προγράμματος, που θα αναδεικνύουν πλήρως το περιεχόμενο και το επίπεδο των σπουδών.

 

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου