1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων

 

Μετά από κάθε ενότητα θα ακολουθεί ένα τεστ, ενώ στο τέλος του μαθήματος θα διεξάγεται τελικό τεστ σε όλη των ύλη. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων για όλα τα μεμονωμένα μαθήματα θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle ενώ για τον πέμπτο κύκλο η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση την ποιότητα της εργασίας που θα εκπονηθεί.

Η αξιολογική κλίμακα βαθμολόγησης ορίζεται από το 1 έως το 10, έχοντας βάση το 5.  Επίσης, στο τέλος του μαθήματος προβλέπεται ένα μόνο επαναληπτικό τεστ σε περίπτωση μη επιτυχίας στο πρώτο. Ο βαθμός του τεστ γνωστοποιείται αυτόματα στον εκπαιδευόμενο αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του. Η επιτυχής παρακολούθηση απαιτεί τη λήψη τουλάχιστον της βάσης σε όλα τα τεστ του μαθήματος.

Η έρευνα / εργασία του πέμπτου κύκλου αξιολογείται για την επάρκειά της από τον εποπτεύοντα Καθηγητή και την Επιτροπή Ακαδημαϊκού Σχεδιασμού, βαθμολογείται δε με κλίμακα 1-10. Θεωρείται επιτυχής αν βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 5.

 

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου