1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Κωνσταντίνος Ρόντος

Καθηγητής Κοινωνικής Δημογραφίας και Στατιστικής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βιογραφικό Σημείωμα, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος

Νικόλαος Ναγόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Γνώσης Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βιογραφικό Σημείωμα, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου